• Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
   • Jenisejská 22
    040 12 Košice
   • riaditeľka školy: 055 30 90 704
    riaditeľka školy: len naliehavé - nie marketing: 0904 338 719
    zástupkyne: 055 30 90 703; 0911 595 093
    vychovávateľky: 0911 321 022
    hospodárka: 055 30 90 705
    jedáleň - odhlasovanie stravy: 055 674 11 63
   • 31263101
   • 2021354214
   • riaditel@zsjenisejska.edupage.org
    zastupca@zsjenisejska.edupage.org
    vychpor@zsjenisejska.edupage.org
    specped@zsjenisejska.edupage.org
    hospodarka@zsjenisejska.edupage.org
   • riaditel@zsjenisejska.edupage.org
   • https://zsjenisejska.edupage.org/a/linka-podpory